HỌC BỔNG ACCA FUTURIST 2021

Chương trình học bổng đồng hành cùng sinh viên trên con đường phát triển sự nghiệp,

GIỚI THIỆU VỀ HỌC BỔNG ACCA FUTURIST 2021

Chương trình Học bổng ACCA Futurist của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA). Chương trình học bổng được chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020, dành cho các bạn sinh viên Kinh tế - Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng đang theo học các chương trình đại học trên khắp Việt Nam nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài chính kế toán, góp phần vào việc thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Anh Quốc vừa ký kết hiệp định thương mại song phương vào năm 2020. Học bổng mong muốn hỗ trợ và khuyến khích thế hệ trẻ Việt có thể tiếp cận với Văn bằng quốc tế, mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai đặc biệt trước những thay đổi về môi trường kinh doanh cũng như các cơ hội mà các hiệp định thương mại đem đến.