CHỨNG CHỈ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CertIFR)

CHỨNG CHỈ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CertIFR)

Hiện nay có 166 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng IFRS và các nền kinh tế lớn còn lại hiện cũng đã có lộ trình để chuyển dần hoặc áp dụng IFRS trong tương lai gần. Tất cả những người thực hiện lập và sử dụng báo cáo tài chính cần phải có hiểu biết về IFRS cũng như cần sự công nhận chính thức đối với các kỹ năng và kiến thức về IFRS. CertIFR của ACCA là một giải pháp nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, hiệu quả và linh hoạt để đáp ứng những nhu cầu đào tạo và công nhận này.

Với mục tiêu phát huy lợi ích chung của cộng đồng, chúng tôi thúc đẩy việc xây dựng các chế độ kế toán tài chính đạt chuẩn và tiến hành các nghiên cứu hỗ trợ đảm bảo ngành nghề kế toán tài chính tiếp tục phát triển với danh tiếng với tầm ảnh hưởng vươn xa.

ACCA nhận thức rõ tầm quan trọng của các chuẩn mực báo cáo tài chính và kế toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh toàn cầu. Chúng tôi là tổ chức kế toán quốc tế đầu tiên cung cấp các chứng chỉ học mở, trực tuyến và có sẵn trên toàn cầu về IFRS.

ACCA cũng là tổ chức nghề nghiệp nghiệp đầu tiên đưa IFRS vào môn thi như một phần của chứng chỉ chuyên môn của chúng tôi vào năm 1996.