CHỨNG CHỈ CERTIFR DÀNH CHO AI?

TÌM HIỂU VỀ CHỨNG CHỈ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CertIFR)

CHỨNG CHỈ CertIFR DÀNH CHO AI?

Chứng chỉ này phù hợp với:

  • Kế toán viên, kiểm toán viên và các cán bộ tài chính tham gia vào việc lập và/ hoặc kiểm toán các báo cáo tài chính.
  • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế.
  • Các nhà phân tích, nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục đầu tư.
  • Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ban hành chuẩn mực.

Học viên không cần phải có văn bằng chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán để bắt đầu theo học, vì chứng chỉ này có đầu vào hoàn toàn mở.

 

ACCA_One_New_Hero_PC_1440x479

 

CHỨNG CHỈ CertIFR HỌC THẾ NÀO?

Chứng chỉ CertIFR là một chương trình linh hoạt bao gồm một khóa học trực tuyến và bài kiểm tra có thể được hoàn thành cùng lúc hoặc riêng biệt.

Nếu bạn chỉ cần sự công nhận chính thức cho các kỹ năng của mình, bạn chỉ cần làm bài kiểm tra trực tuyến. Hoặc nếu bạn coi trọng kiến thức bổ sung thêm nhưng không yêu cầu bằng cấp chính thức, bạn có thể chọn chỉ tham gia khóa học.

Bạn sẽ cần khoảng 20 giờ để hoàn thành khóa học, và bài kiểm tra trắc nghiệm kéo dài 1 giờ đồng hồ.

 

cert-da-2000x500

 

CHỨNG CHỈ CertIFR MANG LẠI GÌ?

Chứng chỉ CertIFR sẽ giới thiệu cho bạn các nguyên tắc của các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và IFRS. Bạn sẽ được học về lịch sử hình thành của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) cũng như những thay đổi gần đây và sự phát triển trong tương lai.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ:

  • Nắm được cách áp dụng IFRS trên toàn cầu.
  • Nắm được cơ chế hoạt động của IASB.
  • Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính.
  • Nắm được cách áp dụng IFRS trong thực tế.