Top Affiliates in Singapore

Join us in congratulating the top affiliates who scored the highest in Singapore for the four most recent exam sessions.

December 2018 Top Affiliates in Singapore

Singapore Placing Name
1 Yujie He
2 Junyan Zheng
Ming Hui Lam
   
   

March 2019 Top Affiliates in Singapore

Singapore Placing Name
1 Win Yu Sandar
2 Ivan Yeo Jia Wei 
Guanlin Lu
   

 

June 2019 Top Affiliates in Singapore

Singapore Placing Name
1 Zhao Enping
2 Cai Xiqing
Neoh Mun Yew
   

 

September 2019 Top Affiliates in Singapore

Singapore Placing Name
1 Yang Xinyi
2 Han Jintan
He Weiliang