Paper Winners

Congratulations to all ACCA Paper Winners who are the top performing students in Singapore for the most recent four exam sessions.

December 2017 Paper Winners in Singapore

Exam Session Name
Performance Management (PM) Athena Yun Zhen Sim
Taxation (TX) Wai Chern Tan
Taxation (TX) - Joint Yuan Chuge
Financial Reporting (FR) Xie Li, Sherrie Wee
Audit and Assurance (AA) Tan Sio Peng
Financial Management (FM) Yuan Jiayu
Financial Management (FM) - Joint Zheng Junyan
(P1) Jasmine Ang
(P2) Koh Liang Yong
(P3) Zhao Enping
(P4)  Liew Min Liang
(P5)  Claire Corden
(P6)  Tee Jia Min Jasmine
(P6) - Joint Lee Si Ling Georgina
(P7) Loh Lee Ying
(P7) - Joint Ivan Yeo Jia Wei (Yang Jiawei)

March 2018 Paper Winners in Singapore

Exam Session Name
Performance Management (PM) Qiao Xiaolin
Performance Management (PM) - Joint Anna Pilivetc
Taxation (TX) Zhou Ge
Financial Reporting (FR) Jiao Jingjing
Audit and Assurance (AA) Zheng Junyan
Financial Management (FM) Duan Linxin
(P1) Cai Xiqing
(P2) Yin Shanshan
(P3) Yeow Yan Yee
(P4)  Derrick Chua
(P5)  Lee Kuan Ming
(P6)  Eng Sin Hui
(P7) Lin Chong Hwee
(P7) - Joint Chia Pei Juan Sheena

June 2018 Paper Winners in Singapore

Exam Session Name
Performance Management (PM) Lo Zhi Hua Edward
Taxation (TX)  Hoang An Nguyen
Financial Reporting (FR) Soumya Jose
Audit and Assurance (AA) Kevin Chin
Financial Management (FM) Jennifer Lu Ng
(P1) Yuan Jiayu
(P2) Yeow Yan Yee
(P3) Liang Yin Ching
(P4)  Tan Han Xiong
(P5)  Zhao Yi Yen
(P6)  Koh Liang Yong
(P7) Derrick Chua

September 2018 Paper Winners in Singapore

 

Exam Session Name
Performance Management (PM) Low Yao Sheng
Taxation (TX) Wang Zhongyu
Financial Reporting (FR) Zong Liang
Audit and Assurance (AA) Kam Yoke Fan
Financial Management (FM) Pritiraj Mahapatra
Financial Management (FM) - Joint Tan Kok Yong Warren
Strategic Business Leader (SBL) Yew Li Ping
Strategic Business Reporting (SBR) Zhao Enping
(P4) Duy Bach Nguyen
(P5)  Koh Soon Keong
(P6)  Zhu Jianfei
(P7) Koh Liang Yong