Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) αποτελούν εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS®). Οι πιστοποιημένοι λογιστές και ελεγκτές μπορούν πλέον να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η υιοθέτηση και η εφαρμογή των ΔΠΧΑ στο χώρο εργασίας τους. Η ύπαρξη εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού υποβάθρου στη χρηματοοικονομική αναφορά συνιστάται πριν από την έναρξη του Cert IFR.

Αυτό το μάθημα ωφελεί επίσης τα μέλη της ACCA που απέκτησαν τα προσόντα τους πριν από την εισαγωγή των ΔΠΧΑ. Για τα μέλη της ACCA, τα προσόντα των οποίων βασίζονται ήδη στα ΔΠΧΑ, το Cert IFR είναι μια ευκαιρία να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις τους βάσει των ΔΠΧΑ σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις του IASB®.

Κάντε λήψη του εγγράφου στο πλαίσιο των σχετικών εγγράφων στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να βρείτε δύο παραδείγματα ερωτήσεων αξιολόγησης CertIFR. Αυτά θα σας βοηθήσουν να κρίνετε αν αυτό το πιστοποιητικό είναι κατάλληλο για τις επαγγελματικές σας ανάγκες.