CROWE

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI CROWE DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

Crowe

Một số thông tin tuyển dụng của Crowe đang được cập nhật. Ứng viên quan tâm vui lòng theo dõi thông tin chi tiết tại website này.

Tham gia chương trình FAST TRACK, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA và được miễn phỏng vấn theo 3 cấp độ ưu tiên sau:

Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang ứng tuyển

Trợ lý và Thực tập Kiểm toán (Audit Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra đối với học viên đã hoàn tất 1 trong 3 môn BT,MA,FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm/nhân sự đối với học viên hoàn tất từ 2 trong 3 môn BT, MA, FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn nhóm/nhân sự & vào thẳng vòng phỏng vấn cuối cùng cho học viên ACCA đã hoàn tất Advanced Diploma - hoàn tất BT, MA, FA, LW, PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến F9)

(sẽ cập nhật sau)

Trợ lý và Thực tập Thuế và Tư vấn (Tax and Advisory Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra đối với học viên đã hoàn tất 1 trong 3 môn BT,MA,FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm/nhân sự đối với học viên hoàn tất từ 2 trong 3 môn BT, MA, FA (từ F1 đến F3), cộng thêm LW (F4) và TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn nhóm/nhân sự & vào thẳng vòng phỏng vấn cuối cùng cho học viên ACCA đã hoàn tất Advanced Diploma - hoàn tất BT, MA, FA, LW, PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến F9)

(sẽ cập nhật sau)

ACCA – MỘT VĂN BẰNG TOÀN CẦU, TRIỆU CƠ HỘI KHỞI ĐẦU