MAZARS

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI MAZARS DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

Mazars 2

Một số thông tin tuyển dụng của Mazars đang được cập nhật. Ứng viên quan tâm vui lòng theo dõi thông tin chi tiết tại website này.

Tham gia chương trình FAST TRACK, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA và được miễn phỏng vấn theo 3 cấp độ ưu tiên sau:

Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang ứng tuyển

Audit Senior

Experienced Audit Assistant

Administration Executive (Audit & Assurance)

IFRS Consultant

Internship (Payroll, Accounting, Tax)

 

Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra đối với học viên đã hoàn tất ít nhất 1 trong 3 môn BT, MA, FA (từ F1 đến F3) và sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ Anh ngữ tương đương


Miễn vòng hồ sơ & vòng kiểm tra năng lực, vào thẳng vòng phỏng vấn đối với học viên hoàn tất 3 môn BT, MA, FA (từ F1 đến F3); và bất kỳ 1 môn nào trong các môn LW, PM, TX, FR, AA, FM (từ F4 đến F9), và sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ Anh ngữ tương đương

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra năng lực, vào thẳng vòng phỏng vấn đối với học viên hoàn tất Advanced Diploma - hoàn tất BT, MA, FA, LW, PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến F9) và sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ Anh ngữ tương đương


TẠI ĐÂY

Các ứng viên quan tâm tới chương trình tuyển dụng, vui lòng gửi các tài liệu sau đây:

 

ACCA – MỘT VĂN BẰNG TOÀN CẦU, TRIỆU CƠ HỘI KHỞI ĐẦU