KPMG

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI KPMG DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

KPMG

Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau, áp dụng khi ứng tuyển vào tất cả các vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và sinh viên thực tập tại KPMG Việt Nam và KPMG Cambodia:

  • Học viên thi đậu 2 trên 3 môn ở cấp độ kiến thức (từ F1,F2 và F3), có trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 hoặc TOEFL 700 hoặc tương đương: miễn vòng xét duyệt hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra năng lực.
  • Học viên sở hữu Advanced Diploma (hoàn tất cấp độ kiến thức và kỹ năng – từ F1 đến F9), có trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 hoặc TOEFL 700 hoặc tương đương: miễn vòng xét duyệt hồ sơ và vòng kiểm trả năng lực, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm.

Lưu ý: Khi ứng tuyển vào KPMG, ứng viên vui lòng gửi kèm tài liệu hoặc văn bằng chứng thực trình độ Anh ngữ theo yêu cầu. Nếu không, ứng viên sẽ phải tham gia vòng kiểm tra tiếng Anh trực tuyến.

ACCA – MỘT VĂN BẰNG TOÀN CẦU, TRIỆU CƠ HỘI KHỞI ĐẦU