RSM

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI RSM DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

RSM

Một số thông tin tuyển dụng từ RSM đang được cập nhật. Ứng viên quan tâm vui lòng theo dõi thông tin chi tiết tại website này.

Tham gia chương trình FAST TRACK, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA và được miễn phỏng vấn theo cấp độ ưu tiên sau:

Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang ứng tuyển

- Associate - Audit & Assurance Services

- Associate - Internal Audit Services

- Associate - Accounting & Tax Services

- Associate - Transaction Advisory Services

- Associate - Licensing Advisory Services

- Associate - Payroll & Individual Tax Services

- Associate – Transfer Pricing Services

Miễn vòng hồ sơ đối với học viên đã hoàn tất ít nhất 1 trong 3 môn từ F1 đến F3

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra đối với học viên hoàn tất từ 2 trong 3 môn từ F1 đến F3, sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc tương đương

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn nhóm/nhân sự đối với học viên sở hữu Advance Diploma - hoàn tất các môn từ F1 đến F9, sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc tương đương

sẽ cập nhật sau