PWC

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI PWC DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

PwC

Tham gia chương trình FAST TRACK – Financial Audit Campus Recruitment từ PwC, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA và được miễn một số vòng tuyển dụng theo cấp độ ưu tiên sau:

Đối tượng áp cụng

Ưu tiên cấp 1 - Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra

Ưu tiên cấp 2 - Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra, vào thẳng vòng phỏng vấn

Trang thông tin từ nhà tuyển dụng

Ứng viên trực tiếp

Dành cho học viên đã hoàn tất ít nhất 5 môn ACCA

Dành cho học viên đã hoàn tất ít nhất 8 môn ACCA

TẠI ĐÂY

Ứng viên là học viên Học Viện PwC’s Academy

NA

Dành cho học viên đã hoàn tất ít nhất 6 môn ACCA

Yêu Cầu Kĩ Năng Ngoại Ngữ

Sở hữu một trong các chứng chỉ sau:
- IELTS 6.0 (hoặc TOEIC 680)

-       HSK3

-       N4 

-       Topik3

 

Lưu ý: Khi ứng tuyển vào PwC Việt Nam, ứng viên vui lòng cung cấp tài liệu, văn bằng chứng thực trình độ Anh ngữ theo yêu cầu, nếu không ứng viên sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra năng lực tiếng Anh trực tuyến.

ACCA – MỘT VĂN BẰNG TOÀN CẦU, TRIỆU CƠ HỘI KHỞI ĐẦU