Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα και να λάβετε την αξιολόγηση του Πιστοποιητικού στα ΔΠΧΑ

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εγγραφή, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com

Εκπτώσεις

Οι εκπτώσεις είναι διαθέσιμες για τα μέλη της ACCA, τα Μέλη του ΣΟΕΛ, τους εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς και τους εγκεκριμένους εργοδότες.

Εάν είστε μέλος της ACCA, η έκπτωσή σας θα εφαρμοστεί όταν εισαγάγετε τον αριθμό μέλους ACCA κατά την εγγραφή σας. Η έκπτωση επιτρέπει στα μέλη της ACCA και του ΣΟΕΛ να λάβουν τα μαθήματα και την αξιολόγηση μαζί έναντι £150.

Οι εργοδότες ή οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν σε πολλούς χρήστες το CertIFR μπορούν να επωφεληθούν από εταιρικές εκπτώσεις βάσει σύμβασης, γεγονός που καθιστά το CertIFR ιδιαίτερα οικονομικό. Οι καλύτερες τιμές είναι αποκλειστικά για τους Εγκεκριμένους Εργοδότες και τους Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς. Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται αυτόματα. Για να κάνετε μια παραγγελία ή να ρωτήσετε για την έκπτωση, μπορείτε να στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com