Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Προσφέρουμε ως ACCA μια σειρά προγραμμάτων στη Διεθνή Χρηματοοικονομική Αναφορά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Certificate in International Financial Reporting CertIFR).

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει μια ευρεία εισαγωγή στον τομέα της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS®). Παρακολουθεί την ιστορία του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB®) από τις πρώτες του ρίζες μέχρι τις πρόσφατες αλλαγές και ενημερώσεις, καθώς και μελλοντικές εξελίξεις.

Το πιστοποιητικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη, καθώς και να υπογραμμίζονται οι βασικές πληροφορίες και να παρέχονται χρήσιμες περιλήψεις. Εξετάζονται και αναλύονται συγκεκριμένα πρότυπα θέμα προς θέμα. Υπάρχουν μελέτες περιπτώσεων που βασίζονται σε πραγματικά παραδείγματα, καθώς και πολλές ασκήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και υποδείγματα απαντήσεων για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας καθώς προχωράτε στην πορεία των μαθημάτων.

Στόχοι του προγράμματος

  • να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS®) σε όλο τον κόσμο
  • να εξηγήσει πώς λειτουργεί το Ίδρυμα ΔΠΧΑ (IFRS® Foundation) / Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB®) και πώς αυτά αλλάζουν
  • να εξετάσει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ ανά πρότυπο
  • η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ΔΠΧΑ στην πράξη.

Για ελληνόφωνους

Το Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι επίσης διαθέσιμο για Έλληνες ομιλητές. Μάθετε περισσότερα για το Πιστοποιητικό ΔΠΧΑ.