Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε το Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέσω διαδικτύου ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εγγραφής τώρα στη σχετική λίστα συνδέσεων στην αριστερή πλευρά της σελίδας.

Η ύλη των μαθημάτων και η αξιολόγηση για τη λήψη του Πιστοποιητικού στα ΔΠΧΑ είναι διαθέσιμα μαζί έναντι £180.  

Εκπτώσεις

Τα μέλη της ACCA και του ΣΟΕΛ λαμβάνουν έκπτωση για το Πιστοποιητικό. Η ύλη των μαθημάτων και η αξιολόγηση για τη λήψη του Πιστοποιητικού στα ΔΠΧΑ είναι διαθέσιμα μαζί έναντι £150. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα όταν τα μέλη εγγραφούν ηλεκτρονικά με μια έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και εισάγουν τον αριθμό μέλους ACCA.

Οι εργοδότες ή οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν σε πολλούς χρήστες το CertIFR μπορούν να επωφεληθούν από εταιρικές εκπτώσεις βάσει σύμβασης, γεγονός που καθιστά το CertIFR ιδιαίτερα οικονομικό. Οι καλύτερες τιμές είναι αποκλειστικά για τους Εγκεκριμένους Εργοδότες και τους Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς. Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται αυτόματα. Για να κάνετε μια παραγγελία ή να ρωτήσετε για την έκπτωση, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση Student.RegistrationsEscalations@accaglobal.com.