Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Τα διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν όλη την ύλη μελέτης που θα χρειαστείτε, παρόλο που θα ήταν προς όφελος των σπουδαστών να αποκτήσουν αντίγραφο του βιβλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB®), το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε από τον ιστότοπο του IASB® στη λίστα σχετικών συνδέσμων – Related Links – στην αριστερή πλευρά της σελίδας.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση διαδικτυακά (online) ανά πάσα στιγμή. Εφόσον έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα, θα έχετε πρόσβαση στα διαδικτυακά (online) μαθήματα και την αξιολόγηση για έξι μήνες. Συνήθως, ένας σπουδαστής χρειάζεται  20 ώρες περίπου για να ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων.

Η φοίτηση για την απόκτηση επιπλέον πιστοποιήσεων ως μέλος της ACCA, υπολογίζεται στη συνεχή επαγγελματική σας εξέλιξη (CPD). Το πιστοποιητικό αξιολογείται με εξέταση διάρκειας μίας ώρας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50%.

Τα δίδακτρα καλύπτουν δύο προσπάθειες επανεξέτασης της αξιολόγησης εάν αποτύχετε, αλλά αυτές πρέπει να ληφθούν εντός έξι μηνών από την πρόσβαση στον διαδικτυακό (online) κύκλο μαθημάτων. Αν δεν περάσετε μετά από τρεις προσπάθειες, θα χρειαστεί να πληρώσετε για άλλη μια φορά το κόστος εγγραφής που σας δίνει άλλες τρεις προσπάθειες για να επιχειρήσετε ξανά την αξιολόγηση και να περάσετε.