CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học ACCA về Báo cáo Tài chính Quốc tế, bao gồm Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Khóa học báo cáo tài chính này sẽ giới thiệu rộng rãi về lĩnh vực Báo cáo Tài chính Quốc tế và các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Khóa học này sẽ lần theo lịch sử của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) từ nguồn gốc ban đầu cho đến những thay đổi và cập nhật gần đây cũng như những phát triển trong tương lai.

Khóa học được cấu trúc theo cách dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng nhằm nhấn mạnh những thông tin quan trọng và đưa ra các nội dung tóm tắt hữu ích. Qua đó khóa học sẽ kiểm tra và chia nhỏ các chuẩn mực cụ thể theo từng chủ đề. Sẽ có các nghiên cứu tình huống dựa trên những ví dụ thực tế và nhiều bài tập, câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời mẫu để bạn kiểm tra kiến thức của mình tiến bộ như thế nào  trong suốt khóa học.

Mục tiêu khóa học

  • Giúp bạn hiểu rõ cách mà các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) được sử dụng trên toàn thế giới.
  • Giải thích cách thức hoạt động của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRSF) / Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và những hoạt động này đang được thay đổi như thế nào.
  • Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực.
  • Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng IFRS trong thực tế.

Mua ngay